Wie ben ik:
Ik ben Remco de Jonge geboren te Den Haag ('s-Gravenhage dus) in het jaar 1975 en woon op dit moment in Naaldwijk (Westland). Het idee, aan het begin van mijn nadenkende leven,  was om timmerman te worden. Echter heb ik wel mijn diploma gehaald maar ben toen de Horeca in gegaan. Mensen van dienst zijn is wat in mij ligt. Iets maken waar mensen van kunnen genieten en een heerlijke tijd hebben voor dat moment in hun leven. Uiteindelijk ben ik in de Uitvaartbranche terecht gekomen om mensen een waardig afscheid te kunnen laten nemen van hun dierbare. Tussentijds was ik al veel aan het fotograferen. Natuur, landschappen, dieren, voetbalwedstrijden van mijn zonen en uiteindelijk ook mensen portretteren. Portret fotografie is wat mijn hart veroverde. Mensen op de foto zetten en hun moment van het leven vast leggen voor verschillende doeleindes. Zeker toen ik mij aansloot bij Project Zenna. Het project dat er voor wil zorgen dan Senioren (70+) een eigen foto hebben. Het pure en daarom zo mooi om senioren te fotograferen is, dat de mimiek en de huid van de persoon in combinatie met houding en de ogen, uitstralen wie de seniore is. 

Mijn liefdes: 
Mijn vriendin en 3 zonen, koffie, Italië, in contact komen met mensen.

Mijn dromen & doelen:
Rondreis in Australië, Mensen portretteren om wie ze zijn. 

Who am I:
I am Remco de Jonge born in The Hague  in 1975 and currently live in Naaldwijk (Westland). The idea, at the beginning of my thoughtful life, was to become a carpenter. However, I did get my diploma but then went into the Horeca. Being of service is what lies within me. Making something that people can enjoy and have a wonderful time for that moment in their lives. In the end I ended up in the Funeral industry to allow people to take a worthy farewell from their loved one. In the meantime I was already photographing a lot. Nature, landscapes, animals, football matches of my sons and eventually also portraying people. Portrait photography is what conquered my heart. Putting people in the picture and recording their moment of life for different purposes. Especially when I joined Project Zenna. The project that wants to ensure that Seniors (70+) have their own photo. The pure and therefore so beautiful to photograph seniors is that the mimicry and the skin of the person in combination with posture and the eyes, radiate who is the senior.
My loves:
My girlfriend and 3 sons, coffee, Italy, get in touch with people.
My dreams & goals:
Round trip in Australia, portraying people for who they are.

You may also like

Back to Top